เข้าสู่ระบบ Login

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบมีดังนี้

1.เข้าสู่เว็บไซต์ https://www.isync.pro

2.หากท่านยังไม่ได้สมัครสมาชิก สามารถสมัครสมาชิกได้ที่นี่

3.หากท่านสมัครสมาชิกแล้วสามารถเข้าสู่ระบบโดยการ login

กรอก username และ password ที่สมัครสมาชิก และกด login ครับ

เมื่อ login เสร็จแล้วระบบจะนำท่านเข้าสู่เว็บไซต์

เพียงเท่านี้ก็แสดงว่าท่านได้เข้าสู่ระบบอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้ว